Понеділок, 16 Травня, 2022

Виборча система на Тернопільщині в 20 столітті

З кожним десятиліттям в Тернопільській області трансформувалася виборча система, яка з часом перетворилася в сучасну, таку як ми її знаємо. Повідомляє «Yes-Ternopil».

Вибори на Тернопільщині вкінці 19 – на початку 20 століття

Перші форми виборів з’явилися в Україні в часи Русі-України. На зібраннях антів та полян обирали вождів, шляхом прямого голосування. Згодом виборчу систему активно використовували під час литовсько-польської доби, в тих містах, що були наділені магдебурзьким правом.

Вкінці 19 – на початку 20 столітті в Європі активно поширюються ідеї парламентаризму та демократії, які зачепили й Україну. Саме в цей період з’являються форми виборів в сучасному розумінні.

Вкінці 19 століття Західна Україна перебувала у складі Австро-Угорської імперії. Вибори в тому числі й на території Тернопільщини проходили в 1861, 1877, 1883, 1913 роках. Варто додати, що з 1873 року на Західній Україні почала діяти виборча ординація за системою курій. Починаючи з 1907 року вибори почали проходити в загальній, рівній та таємній формі.

Після утворення Західно-Української Народної Республіки відбулося всенародне голосування до парламенту, таким чином на Тернопільщині почали запроваджуватися демократичні засади.

Вибори на Тернопільщині в часи Радянського Союзу

В часи Радянського Союзу в усій Україні, як і на Тернопільщині загальне виборче право як таке не існувало. Зокрема, Українська Радянська Соціалістична республіка увійшла до складу СРСР. В Конституціях 1919, 1925, 1929 років не було передбачено право українців на здійснення прямого та рівного виборчого права.

Деякі жителі Західної України взагалі були позбавлені можливості голосувати. Це  стосувалося тих, кого радянська влада вважала небезпечними для себе. Їх називали так званими «нетрудовими елементами». За таких обмежених умов практично половина Україна втратила право на голосування. Подібні умови тривали до половини тридцятих років.

В 1937 році прийнято нову Конституцію УРСР, яка вже містила положення про те, що вибори повинні проводитися на основі прямого, рівного та загального виборчого права. Це дозволило практично всім місцевим жителям взяти участь у виборах.

Після того як владу захопили більшовики утворилася так звана монополія комуністичної партії. Вибори розглядалась як формальна процедура.При цьому процедура голосування проходила виключно на робочих місцях, а не за місцем проживання. Варто додати, що точний підрахунок голосів не мав широкого застосування, дозволялося навіть проводити переголосування. В окремих областях навіть існувала практика складання списків тих українців, які  не бажали брати участь у виборах. Відповідні списки передавалися компетентним органам.

З впливом демократичних настроїв у Європі реформування потребувала і виборча система в Україні. Саме ця обставина слугувала причиною мирної демократичної революції протягом 1989-1991 років. Зміна виборчої системи стала однією з ключових реформ незалежної України.